İletişim Tasarımı (Multimedya) Lisans Programı 1997 yılında, yeni bir disiplin olan "interaktif medya tasarımı" alanında sanat ve bilgisayar teknolojileri çerçevesinde eğitim veren Türkiye'nin ilk programı olarak kurulmuştur. 15 yıllık deneyimi olan İTP, interaktif arayüz tasarımı konusunda uzman yetiştirmektedir. Bu amaçla, analitik düşünce yeteneğine sahip öğrencilerine tasarım ve programlama eğitimini bir arada sunmaktadır. 2005 yılında YÖK'un onayı ile İnteraktif Medya Tasarımı yüksek lisans programımız açılmıştır. Şu an 80 aktif öğrenciye sahip olan bölümümüz, 50'nin üzerinde mezun vermiştir.

Dört yıllık (sekiz yarıyıllık) Lisans programımız 146 Kredi  / 240 ECTS toplayabilecekleri, fakülte ve bölüme ait çeşitli zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Programın bel kemiğini oluşturan multimedya proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin interkatif medya tasarımı disiplinine ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik düzenlenmiştir. Bölümde gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak ve alanin önemli indeksli dergilerinde basılarak bölümün eğitim programının başarısını ortaya koyan ve bölüm profilini dünya çapında yükselten etkenler olmuştur. 2011 senesi olan üniversitemizin 100.yılında, tüm üniversite çapında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre en fazla yayın yapan bölüm olarak haklı bir başarının sahibidir. 


Türkiye'de yeni gelişmekte olan yaratıcı endüstri ve Türkiye'deki üniversite eğitimi açısından popüler konu olan iletişim tasarımı konusunda araştırmacı ve akademisyen olan mezunların yanında, medya sektörünün yoğun ihtiyacına da karşılık veren bu bölüm mezunları çeşitli reklam ve interaktif ajanslarda veya serbest çalışmaktadır veya kendi şirketlerini kurmuştur. Bölümün verdiği eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar, sadece ülkemizde benzer 14 bölümün açılmasına esin kaynağı olmakla kalmamış, yurt dışında da New York Times tasarım bölümü editörü Steven Heller tarafından, 2009 yılında en iyi 50 tasarım okulunun yer aldığı kitaba seçilmiştir.

Kurulduğundan bu yana dünyada bu alanda tanınmış üniversiteler ve programlarla işbirliği içinde bulunan bölümümüz, ERASMUS öğrenci değişim programı sayesinde bu zamana kadar 20 öğrenciyi yurtdışına göndermiştir. Benzer şekilde her dönem, dünya üzerinden çeşitli tasarımcı grupların ve akademisyenlerin bölümümüzde verdikleri seminerlerle, panellerle ve çalıştaylarla, öğrencilerin sosyal, kültürel ve de mesleki açıdan küresel bir vizyon oluşturabilmelerine yönelik çeşitli olanaklar sağlanmaktadır.
Kenan Zekic Semineri

IUS VACD bölüm başkanı Kenan Zekic How to Become and stay designer in Sarajevo! seminerini gerçekleştirdi.

İletişim Tasarımı Bölümü olarak bu yıl Proje2 dersinin bir grubunda Yrd. Doç. Dr. Tarık Emre YILDIRIM’ın yürütücülüğünde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümü ile ortak bir projenin temelleri atıldı. Proje iki bölüm öğrencilerinden belirlenen öğrenceilerin karşılıklı olarak ortak proje üretmesi ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, ilgili bölümlerin yöneticileri birbirlerini üniversitelerinde ziyaret ettiler. Projenin ilk evresi, İletişim Tasarımı bölümümüzün Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni eylül başında yapılan bir ziyareti ile başladı. Ardından Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölüm başkanı Kenan Zekic, bölümümüzü ziyaret etti. Zekic aynı zamanda bölümümüze yaptığı ziyaret ile birlikte bir seminer sunum gerçekleştirdi.
Kenan Zekic Semineri
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölüm başkanı Kenan Zekic, 24 Eylül Çarşamba günü saat 10.30’da İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ile bir araya gelerek, ?How to Become? How to Become and stay designer in Sarajevo! konulu bir seminer gerçekleştirdi. Zekic yapmış olduğu sunumu üç ana bölümden oluşacak şekilde aktardı. İlk bölümde Saraybosna’da geçirdiği yıllarda karşılaştığı bir çok deneyime yer verdi. Özellikle Bosna’da 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta karşılaşılan zorluklardan ve bu süreçte toplumun tasarıma ilişkin geliştirdiği çözümlerden söz etti. Konuşmanın ikinci başlığını bölüm başkanlığını üstlendiği Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü’ndeki eğitim işleyişine ayırarak, öğrencilerine ait projelerden bir seçki sundu. Son bölümde ise Saraybosna’da tasarım ve kendi yaşamsal serüveninde yapmış olduğu tasarım eserlerine yer verdi
2014-09-24