Yönetim

 

      Başkan V.     

 

Doç. Dr. Kader SÜRMELİ

 

 

     Başkan Yardımcısı      

 

Öğr. Gör. Esra BACAKSIZ

Dr. Öğretim Üyesi Umut Burcu YURTSEVER