Yönetim

 

      Başkan V.     

 

Prof. Dr. Turan SAĞER

 

 

     Başkan Yardımcısı      

 

Öğr. Gör. Esra BACAKSIZ

Yrd. Doç. Dr. Umut Burcu YURTSEVER