Öğr. Gör. Esra BACAKSIZTüm Kişiler

                   

Avesis bilgileri için tıklayınız

 

ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ: ESRA BACAKSIZ

Doğum Tarihi: 1978 İSTANBUL

Yabacı Dil     :İngilizce

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Matbaa Eğitim

Marmara Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Matbaa Eğitim

Marmara Üniversitesi

2009

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

‘Özgün Baskı Tekniklerin İncelenmesi’    Yrd. Doç. Dr. Ömer Bünyamin ZELZELE

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

 Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

2004-2016

Öğr.Gör.

 Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi

2016-

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans düzeydeki dersler

MYO

 

                                                                                                                      Kredi

 

2014

Bahar

 

Matbaa Malzeme Bilgisi

2

Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi

3

Karton Ambalaj Üretimi

3

Baskı Yöntemleri1

6

Montaj Teknikleri

3

Mesleki Hesaplamaları

3

 

 

İşletme Organizasyon ve Maliyet  Muh.

2

MYO

 

Kredi

 

 

2015

Güz

Tipografi ve Dizgi Sistemleri

4

Ofset Baskı Teknolojisi

6

Ciltleme Teknikleri

3

Yönlendirilmiş Çalışma

3

Proje Hazırlama

3

MYO-STS

 

                                                                                                                      Kredi

 

2016

Bahar

 

Matbaa Malzeme Bilgisi

2

Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi

3

Karton Ambalaj Üretimi

3

Baskı Yöntemleri1

6

Montaj Teknikleri

3

Mesleki Hesaplamalar

3

 

 

İşletme Organizasyon ve Maliyet  Muh.

2

 

 

Sunum Tasarımı

3

 

 

Sinografi

3

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Ömer Bünyamin ZELZELE ,Esra BACAKSIZ Özgün  Baskı  Tekniklerinin Karşılaştırılması (2011)

 

B2. Orhan SEVİNDİK, Esra BACAKSIZ, Akif Kemal KARATEPE ( 2013) Türkiye Yüksek Öğretiminde Yer Alan Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Mezunlarını İzleme Araştırması (Devlet – Vakıf Üniversitesi), Sakarya Üniversitesi, INTE ( International Conferans on New Horizons in Education,

June 25-27 , 2013