Doç. Dr. İbrahim Orton AKINCITüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

EĞİTİM: 
Yüksek Lisans, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
(İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi)
 
TEZ KONULARI: 
Cengiz Tanç´ın Müziği ve Yenilikçi Kimliğiyle Çağdaş Türk Müziğinde Yeri
 
KATILDIĞI ETKİNLİKLER:
Sempozyumlar: 
2000- Marmara Üniversitesi 1. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu
1999- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu
1997- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 
1997- İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Sempozyumu
1996- Uludağ Üniversitesi 1. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu
 
ÇALIŞTIĞI EĞİTİMCİLER Ve  ÇALIŞMA KONULARI:
Prof. Ahmet Adnan Saygun: Etnomüzikoloji, Kompozisyon
Prof. Dr. Afşar Timuçin: Felsefe, Estetik, Sanat Tarihi
Prof. Dr. Bülent Tarcan: Müzik Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Yürür: Etnomüzikoloji
Prof. Filiz Ali: Müzikoloji
 
YAYINLANLANMIŞ
YAZI VE KİTAPLAR:
Metin Ülkü ile Piyanoda Yorum Üzerine, Orkestra 293
Türkiye´de Müzik Eğitimi ve Müziko-kültürel Kimlik, Toplumbilim, 12
Opera Sanatına Genel Bakış ve Bir Puccini Operası: Turandot, Orkestra, 250

Adı Soyadı:  İbrahim O. Akıncı

Doğum Tarihi:  1978

Ünvanı:  Doçent Doktor

 

Öğrenim Durumu:  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Yıldız Teknik Üniversitesi

1996-2001

Y. Lisans

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2001-2004

Doktora

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2005-2011

 

5. Akademik Unvanlar

 

Doktor              Sanat ve Tasarım           2011

Doçent             Plastik Sanatlar             2014

 

7. Yayınlar

 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

İ. O. Akıncı, “Politics Of Copyleft: How Do Recent Movements Altering Copyright

In Software And In Art Differ From Each Other”, Artciencia.com, No:6, Feb-Apr,

2007, ISSN 1646-3463

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

İ. O. Akıncı, 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu konferansı dahilinde "1. Sanat ve

Tasarım Sempozyumu Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "’Belgesel Fotoğraf’,

‘Güvenilir Bir Belge Olarak Fotoğraf’ ve Güncel Sanat", 283-295 pp., İstanbul,

Türkiye, Aralık 2008

 

O. Akıncı, Güncel Sanat Tartışmaları Dizisi - 8 konferansı dahilinde "Dersimiz

Güncel Sanat (ISBN:978-605-60677-0-9)" bildiri kitapçığındaki "Yeni Medya ve

İşlemsel Sanat", 101-103 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2008

 

İ.O. Akıncı, HÜ GSF 8. Ulusal Sanat Sempozyumu konferansı dahilinde "HÜ GSF 8.

Ulusal Sanat Sempozyumu "Sanat ve..." (ISBN:975-491-232-7)" bildiri

kitapçığındaki "Sanat ve Diğer Kültürel Üretimlerde Copyleft: Bilişim Çağında

Copyright Karşıtı Hareket, Lisans ve Uygulamalar", 319-336 pp., Ankara, Türkiye,

Ekim 2006

 

7.6 Diğer yayınlar

 

O. Akıncı, B. Şenova, Rota Reader (Post-Siber Komünizm ve Kaldırımdaki

Deliklerde Başka Bir Dünya (v0.2.1.0) / Post-Cyber Communism and The Holes in

The Pavement (V0.2.0.1)), 35-44 , 117-125 pp., İstanbul, Riva Vakfı Yayınları

(ISBN:978-605-61311), 2010

 

O. Akıncı, “Yeni Sermaye: ‘Postkapital'”. Kargamecmua. Haziran 2010, İstanbul

 

İ. O. Akıncı, B. Akkoyunlu, Z. İ. Boynudelik ve Z. Ögel (ed) İşleyen Mekan /

Working Space, İstanbul, Pera Müzesi Yayınları, ISBN: 978 975 9123-37-6, 2007