Doç. Dr. Lütfü KAPLANOĞLUTüm Kişiler

                                                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ: LÜTFÜ KAPLANOĞLU

Doğum Tarihi: 1973 ERZURUM

Yabacı Dil     :İngilizce  ÜDS: 67.500

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Resim

Atatürk Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Resim

Atatürk Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Sanat Tarihi/ Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bölümü

Atatürk Üniversitesi

2008

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

‘Resimde Çıkış Noktaları’    Doç. Mehmet KAVUKÇU 

Doktora Tezi/ Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

‘Özne Nesne İlişkisi Bağlamında Kübizm, Fütürizm ve Dada’

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN,   Yrd. Doç. Fevziye Eyigör PELİKOĞLU.

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

1998-2008

Dr.Ar.Gör.  

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

2008-2009

Yard. Doç.

 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

2009-2011

Doçent

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

2012

Doçent

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Bölümü

2014

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Bitmiş) –

Yönetilen Doktora/ Sanatta Yeterlik Lisans Tezleri:

 

Meher BAYRAMOV,  20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında  Geleneksel Türk El Sanat Örneklerinin  Etkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı 2013.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Lütfü Kaplanoğlu, Proje Yöneticisi, Modern Baskı Yöntemleriyle Erzurum Resimleri Projesi Bap 2011/450 30.000

Lütfü KAPLANOĞLU:Araştırıcı, Atık Nesnelerin Sanat Nesnesine Dönüştürülmesi

Projesi,            BAP-2008/161.2008- 2011          Bütçesi:    25 000 TL

Lütfü KAPLANOĞLU:Yürütücü, Gravürlerle Ani Harabeleri Projesi,BAP-2007/178,       2007- 2010 Bütçesi:     30 000 TL

 

 

İdari Görevler:

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı 2014

Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi 2013

Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim kurulu üyesi 2013

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

UL-DYÜK

 

                                                                                                                      Kredi

 

2012

 

 

Bahar

 

Diploma Çalışması gündüz

7

Diploma Çalışması (İ.Ö )

7

Resim Atölye Gündüz

7

Resim Atölye  ( İ.Ö )

7

Desen Gündüz

3

Desen ( İ.Ö )

3

Özgün Baskıresim Gündüz

3

Özgün Baskıresim ( İ.Ö )

3

Sahne Resimleme (Tiyatro)

2

Atölye (Yüksek Lisans)

3

Gravür (Yüksek Lisans)

3

Sanat Eserleri Eleştirisi (Yüksek Lisans)

3

UL-DYÜK

 

Kredi

 

20120

2013

Güz

Diploma Çalışması gündüz

7

Diploma Çalışması (İ.Ö )

7

Resim Atölye Gündüz

7

Resim Atölye  ( İ.Ö )

7

Desen Gündüz

3

Desen ( İ.Ö )

3

Özgün Baskıresim Gündüz

3

Özgün Baskıresim ( İ.Ö )

3

Sahne Resimleme (Tiyatro)

2

Atölye (Yüksek Lisans)

3

Gravür (Yüksek Lisans)

3

Sanat Eserleri Eleştirisi (Yüksek Lisans)

3

UL-DYÜK

 

 

Kredi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

Bahar

Diploma Çalışması gündüz

7

Diploma Çalışması (İ.Ö )

7

Resim Atölye Gündüz

7

Resim Atölye  ( İ.Ö )

7

Desen Gündüz

3

Desen ( İ.Ö )

3

Özgün Baskıresim Gündüz

3

Özgün Baskıresim ( İ.Ö )

 

Sahne Resimleme (Tiyatro)

2

 

 

Atölye (Yüksek Lisans)

3

 

 

Gravür (Yüksek Lisans)

3

 

 

Sanat Eserleri Eleştirisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

 

 

Kredi

 

2013

-

2014

Güz

Diploma Çalışması gündüz

7

Diploma Çalışması (İ.Ö )

7

Resim Atölye Gündüz

7

Resim Atölye  ( İ.Ö )

7

Desen Gündüz

3

Desen ( İ.Ö )

3

Özgün Baskıresim Gündüz

3

Özgün Baskıresim ( İ.Ö )

3

Sahne Resimleme (Tiyatro)

2

Atölye (Yüksek Lisans)

3

Gravür (Yüksek Lisans)

3

Sanat Eserleri Eleştirisi (Yüksek Lisans)

3

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Ödüller  -

 

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler -     

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Lütfü KAPLANOĞLU, i.M.V.Noyan GÜVEN, Türk ve Avrupa Resim Sanatının Dördüncü Boyut   Açısından  Karşılaştırılması’  "1.Uluslararası Sanat Sempozyumu" bildiri ," ss., 435-443 Ankara, 19 Ekim 2011.

B2. Lütfü KAPLANOĞLU, Gravür Sanatı ve Ağrı İli İçin Tanıtım, Reklam ve Belgeler Açısından Önemi’ "III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" Bildiri, ss. 632-638, Ağrı /Turkey, 14 Ekim 2010.

B3. Lütfü KAPLANOĞLU, İ.M.V.Noyan GÜVEN, ‘Türk ve Dünya Sanatında Hayvanlarda Görülen Halelerin Karşılaştırılması’, "İFAS Uluslar arası Sanat Sempozyumu" bildiri." ss.,  1-15  KONYA, 20 Ekim 2011

B4. Lütfü KAPLANOĞLU, Plastik Sanatlarda Kullanılan Hale’nin Kültürel Etkileşim Açısından Önemi ve Dünya Sanatındaki Yeri"1. Uluslar arası Odessa Sanat Sempozyumu, Bildiri, ", ss.,  84-90., Odessa/ UKRAYNA, 2011

 

 

C.yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler –

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Lütfü KAPLANOĞLU, "Resimde Zaman ve Eşzamanlılık", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (ISI) , ss.65-73., 2011.

D2. Lütfü KAPLANOĞLU, "Picasso’nun Avignon’lu Kızlar Adlı Eserinde Biçim İçerik", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (ISI) ,ss. 179-195, 2009.

D3. Lütfü KAPLANOĞLU, "Duchamp’ın  "Yeşil Kutu"su ve Rönesans’la İlişkisi", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi ,ss. 65-69, 2008.

D4. Lütfü KAPLANOĞLU, "Sanatsal Bir Değer Olarak Kolaj", Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, ss. 97-104, 2008.

 

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler –

 

F.Popüler Sanat Dergilerinde Yayımlanan Makaleler

F1. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘XX. Yüzyılın Başında Sanatçı, Sanat Yapıtı ve Sanat Nesnesinin Başkalaşımı’, Artist Modern, Sayı 03/87, ss.44-48, Mart 2008.

F2. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Afrika Sanatı, Büyü ve Picasso'daki Etkisi’,  Artist Modern, Sayı 06/90, , ss.64-68, Haziran 2008.

F3. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Cezanne:Alman İdealist Felsefesi, Bilimsel Gelişmeler ve Kübizm’, Artist Modern, Sayı 08/92, ss.94-99, Eylül 2008.

F4. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Hız ve Devinim Resimleriyle Mustafa Albayrak’, Artist Modern, Sayı 12/95, ss.36-42, Aralık 2008. 

F5. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘İspanya'nın Picasso ve Kübizm Üzerindeki Etkisi’, Artist Modern, Sayı 02/03/97, ss.50-56, Mart 2009.

F6. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Reşat Başar'ın Yeni İkonaları’, Artist Modern, Sayı 04/98, ss.34-38, Mayıs 2009.

F7. Lütfü KAPLANOĞLU, ‘Resim Metin (Yazı) İlişkisi’, Artist Modern, Sayı 06/09, ss.56-64, Haziran 2009.

F8. Lütfü KAPLANOĞLU,  ‘Kübizm, Fütürizm ve Dada'nın Bileşenleri’, Artist Modern, Sayı 08/ ss.52-58, Eylül 2009.

G.Konferanslar, Paneller

G1‘Gravür ve Ex Libris’ Workshop, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS. 2009.

G2 Panel: Türkiye’de Sanat Sorunsalı, Akdeniz Üniversitesi G.S.F ANTALYA

 

H Sanatsal Faaliyetler  :

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler

H1.1  Peaceful Coexsistance, The Arts Project. London Ontorio/ KANADA  2012

H1.2  Printmaking Painting, Square Gallery Toronto /KANADA  2012

H1.3 Anatolien Exhibition, Gallerie Osremhuset Kopenhag, DANİMARKA 2012.

H1.4 Penguin Gallery Malaga İSPANYA, 2013

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler

H2.1 II. Türk Dünyası Sanatçıları Resim Sergisi, ISPARTA, ANKARA, 2001

H2.2 II. Türk Dünyası Sanatçıları Resim Sergisi, ISPARTA, ANKARA, 2001

H2.3 II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sem. Sergisi, Doğu Beyazıt, AĞRI, 2008.

H2.4 2011’e Doğru Uluslararası Sanat Buluşması, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2009.

H2.5 l.Uluslararası IFAS Sanat Sempozyumu Sergisi Konya/TURKEY, 2011.

H2.6 I.Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi, Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa /UKRAYNA, 2011.

H2.7 Basri Erdem Baskıresim Koleksiyonu Sergisi, B.Ş.B.Sanat Galerisi ERZURUM, 2011.

H2.8 Labirent Sergisi, Özel Zağrafyon Rum Lisesi İstanbul, 2012

H2.9 Winds Art Grup Sergisi, Küçükçekmece/ İSTANBUL 2013.

H2.10 Inter Art Batumi  Art Festival, Batum /GEORGIA

 

İ.Ulusal   Sergiler

 

İ1. Ulusal  Kişisel Sergiler

İ1.1. Vehip Atalay Sanat Galerisi, ERZURUM, 1998.

İ1.2. Mazhar Zorlu Sanat Galerisi, İZMİR, 1998.

İ1.3. Royal Resort Fuaye,  Kemer/ ANTALYA, 2000.

12.4. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ERZURUM, 2009.

İ1.5. Doğu-Batı Sentezi’ Çifte Minareli Medrese ERZURUM, 2011.

İ1.6.  Syntesis Basın Müzesi, İSTANBUL, 2011.

İ1.7. ‘Sır’ Resim Sergisi, Dks Gallery İSTANBUL 2013.

İ1.8. Araf’ta Üç Bakış Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi İstanbul 2014.

 

İ.2 Grup Karma  Sergiler

İ2.1- Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ERZURUM, 1995.

İ2.2- Güzel Sanatlar Galerisi, ERZURUM, 1996.

İ2.3- Açık Hava Resim Sergisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ERZURUM, 1997.

İ2.4- Karma Resim Sergisi, Güzel Sanatlar Galerisi, ERZURUM, 1997.

İ2.5- Karma Özgün Baskı Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 1998.

İ2.6- Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Kültür Sitesi Sergi

        Salonu, ERZURUM, 1999.

İ2.7- Uluslararası Genç Etkinlik IV, Tüyap, İSTANBUL, 1999

İ2.8-Kosova'ya Destek Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 1999.

İ2.9-İki Bin Metreden Espas Resim Sergisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Sergi Salonu, İSTANBUL, 2000.

İ2.10-  II. Antalya Resim Festivali Resim Sergisi, ANTALYA, 2003.

İ2.11- İster Uzak İster Yakın Buluşma 3 Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi,

ERZURUM, 2003.

İ2.12-  Küçük Öyküler Resim Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 2004.

İ2.13-  Karma Sergi, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2005.

İ2.14-   Müzeye Doğru İlk Adım Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2005.

İ2.15-  2. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma sergisi, Selçuk Üniversitesi

S. Demirel Kültür Merkezi, KONYA, 2005.

İ2.16-  Erzurum Gravürleri Sergisi, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Evi, BURSA, 2006.

İ2.17-  3. ÖYP Üniversiteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri Sergisi, Erciyes Üniversitesi, Zafer

Bayburtluoğlu Resim Galerisi, KAYSERİ, 2006.

İ2.18-  Erzurum Gravürleri Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2006.

İ2.19-  Vakıflar Haftası Karma Sergi, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2006.

İ2.20-  İster  Buluşma, Marmara ve Atatürk Ünv. G. S. F. Resim Bölümü Öğr. Elm. ve

Öğrencileri Karma Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2006.

İ2.21- Sanat/Mekan Karma Sergi, TRABZON, 2006.

İ2.22- Yaz Şenlikleri ve Festivalleri Karma Sergisi, MUĞLA, 2006.

İ2.23- Gravürlerle Erzurum Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2007.

İ2.24- Marmara Üniversitesi G. S. F. 50. Yıl Sergisi, İSTANBUL, 2007.

İ2.25- Gepgenç Karma Sergi, Bilgi Üniversitesi, İSTANBUL, 2007.

İ2.26  50. Yılında Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi, Atatürk

Üniversitesi Sanat Galerisi, ERZURUM, 2007.

İ2.27- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlar Toplantısı Paneli ve Bölge Üniversiteleri Öğretim

Elemanları Sergisi,G.S.F. Sergi Salonu ERZURUM, 2007.

İ2.28- Gravürlerle Erzurum Sergisi, 17. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2007.

İ2.29- Dolantı II, Resim Sergisi, D.E. Ü. G. S. F. Sergi Salonu, İZMİR, 2008.

İ2.30- Dolantı I, Resim Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2008.

İ2.31- Günümüz Gravürleriyle Erzurum, Yakutiye Medresesi, ERZURUM, 2008.

İ2.32- Kültürlerin Macerası, Karma Sergi, VAN, 2009

İ2.33- Gravür Sergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür

Merkezi, SİVAS, 2009.

İ2.34- Buluşma, Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sivas Sergisi A. K. M. SİVAS, 2009.

İ2.35- İnisiyatifler Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2009.

İ2.36- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, Artforum 5. Sanat Fuarı, ANKARA, 2009.

İ2.37- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2009.

İ2.38- İmge Sanat Grubu Resim Sergisi, Halk Eğitim Merkezi Sergi Salonu, AĞRI, 2010.

İ2.39- Atatürk Ünv. G. S. F. Öğr. Elm. Sergisi, G. S. F. Sergi Salonu, ERZURUM, 2010.

İ2.40- Anadolu Aydınlanması Üniversiteler buluşması sergisi İSTANBUL, 2010.

İ2.41- Buluşma II, T.S.E. Grubu Sergisi, Atatürk Ünv. Sanat Galerisi, ERZURUM, 2010.

İ2.42- Buluşma III Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Sergisi AFYONKARAHİSAR, 2010.

İ2.43- Buluşma 2010 Sergisi, Mersin B.B.Kongre Merkezi Sergi Salonu MERSİN, 2010.

İ2.44- Sanatta Türk Esintisi Karma Sergisi, Kültür Merkezi BAYBURT, 2011.

İ2.45- Erzurum’u Yaşayan Sanatçılar Sergisi A.Ü.K.G.M. ERZURUM, 2011.

İ2.46- Gravürlerle Erzurum Sergisi, M.E.B.E.M. ERZURUM, 2011.

İ2.47- Doğu Yorum Resim Sergisi, 21. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İSTANBUL, 2011.

İ2.48- Türkiye Sanatı Etkinlik Grubu Buluşmaları IV Malatya 2012.

İ2.49- 7 İz 7 İmge, Antre Sanat Galerisi, Kocaeli, 2012.

İ2.50- Buluşma 6, Kocatepe Sanat buluşmaları VI, Atatürk kongre Merkezi Sergi Salonu, AFYONKARAHİSAR 2012.

İ2.51- TSEG  Buluşma V, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi DİYARBAKIR 2013

İ2.52- Sanatuar , Resim ve Heykel Sergisi Efes Hotel İZMİR, 2013

 

 

 

 

J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

I.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştayı, Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa /UKRAYNA, 2011.

 

 

 

 

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

J2.1- Lüleburgaz Resim Sempozyumu, Lüleburgaz Kırklareli, 2011.

J2.2- Karamürsel Resim Sempozyumu/ çalıştay     2012

J2.3- Resim Çalıştayı ISPARTA, 2014

 

K.Konferanslar, Paneller Workshoplar

K1.1- ‘Gravür ve Ex Libris’ Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS. 2009.

K1.2- ‘Gravür ve Ex Libris Workshop’ Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, SİVAS. 2009.

K1.3- Panel: Türkiye’de Sanat Sorunsalı, Akdeniz Üniversitesi G.S.F ANTALYA 2013

K1.4- Gravür Workshop, Nene Hatun Kız Lisesi İSTANBUL 2014.

 

L.Yurt İçi Yarışma Sergileri Jüri Üyeliği

L1.1- Erzurum, Kış ve Spor Konulu Resim Yarışması Jüri Üyeliği ERZURUM, 2011.

L1.2- Altın portakalım ve Antalya’m  Sergisi Jüri üyeliği ANTALYA, 2013.

 

M. Organize Edilen Uluslararası Sergiler :

M.1 I.Uluslararası Türk Şöleni Karma Sergisi, Çifte Minareli Medrese, ERZURUM, 2007.

M.2 Türk Mitolojisi Sergisi, 2. Uluslararası Türk Şöleni, A.Ü. Sanat Galerisi,  ERZURUM,

2009.

 

N.Müzedeki Eserler

N1.1. Lütfü KAPLANOĞLU, Titreşim, T.ü.Akr. 65 X 85 cm. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi ERZURUM

N1.2. ‘Hürrem Osmanlı Sarayında’  100 x 85 cm, t.ü.k.t.,2011,   Doğu – Batı Sanatları Müzesi Odessa  /UKRAYNA

 

O. Resmi Koleksiyonlarda Bulunan Eserler

O1. ‘İsimsiz’ 2011,T.ü.y.b. 85 x 100 cm, Lüleburgaz Belediyesi Sanat Koleksiyonu Lüleburgaz KIRKLARELİ, 2011

 

P. Komisyon Üyelikleri

P.1 Kış Oyunları Kültür Sanat Komitesi Başkan Yardımcılığı,Sergi Komisyon Başkanlığı

2011

 

 

 

 

 

R.Özel Yetenek Sınavları Komite Üyelikleri VE Jüri Üyelikleri

R1.1- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu

Üyeliği 2008-2009

R1.2- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Kurulu

Üyeliği, 2010-2011

R1.3- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme

Kurulu Üyeliği 2011-2012

R1.4- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi  Yüksek Lisans Jüri üyeliği 2012

R1.5- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans jüri üyeliği 2013

R1.6- Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi  Yüksek Lisans jüri üyeliği 2013