Arş. Gör. Çağatay BİLSELTüm Kişiler

                         TR                  

 

Avesis bilgileri için tıklayınız

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ: ÇAĞATAT BİLSEL

Doğum Tarihi: 1969 ARTVİN

Yabacı Dil     :İngilizce  ÜDS:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Grafik Tasarım

Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

1998

Y. Lisans

Grafik Tasarım

Haliç Üniversitesi

2011

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Hazırlık  Aşamasında

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Tasarım Doktora Programı

2015

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

“İletişim Bölümünde Fotoğraf  Teknikleri Dersi Nasıl Yapılmalıdır.” Prof. Dr. Güler Ertan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Yıldız  Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

1998-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Bitmiş) –

Yönetilen Doktora/ Sanatta Yeterlik Lisans Tezleri:

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Çağatay BİLSEL, Proje Danışmanı, “Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme”Bap 2014/  Bütçesi: 30.000

Çağatay BİLSEL, Araştırıcı, Proje Danışmanı,  Yeşilay’ın Gençlik Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Yıldız Teknik Üniversitesi “Üç Boyutlu Farkındalık” Projesi,   BAP-2015/ Bütçesi:    40 000 TL

Çağatay BİLSEL, Araştırıcı, Proje Danışmanı,"Otistik Çocuklarda Görsel Eğitim" Projesi,TÜBİTAK-2015/Bütçesi:     100. 000 TL

Çağatay BİLSEL, Araştırıcı, Tasarım Uygulama, “BİRİNCİ MÜHÜR” Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yola çıkılan bir seramik tasarım projesi. Bap 2014/  Bütçesi: 100.000

Çağatay BİLSEL, Araştırıcı, Proje Danışmanı,  İstanbul Kalkınma Ajansı, 2015 yılı Mali Destek programı kapsamında "yaratıcı endüstüriler merkezi" Projesi,   İSKA-2015/ Bütçesi:    2.000.000 TL

 

 

İdari Görevler:

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Temsilcisi 2014-2015

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü “Yunus Emre Değişim Programı “Araştırma Görevlisi Temsilcisi 2013-2015

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü “Bölüm Öğrenci Danışmanlığı” 2014-2015

Tasarım İlkeleri Ve İfade Teknikleri (Program Zorunlu) Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü haftalık Ders Desteği. 2010-2015

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü “Mevlana Bölüm Koordinatörü Yardımcısı “Öğrenci ve akademik personel yurtiçi değişim programı. 2012-2015

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Ödüller  -

Çağatay BİLSEL, “E- Devlet”  logo yarışması 1.mansiyon  2007-2008 /İstanbul          

 

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler -     

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Çağatay BİLSEL,  "İnteraktif Medyada Ses Ve Tipografiyi Birlikte Kullanan Mobil Uygulama Araçlari","1.Uluslararası Müzik Sempozyumu" bildiri ," ss., 230-330 İstanbul, 14 Şubat 2014.

B2. Çağatay BİLSEL, Mehmet İLHAN  "İnteraktif Medyada Ses ve İnteraktivite","1.Uluslararası Müzik Sempozyumu" bildiri ," ss., 340-345 İstanbul, 14 Şubat 2014.

B3. Çağatay BİLSEL,  “İletişim Bölümünde Fotoğraf  Teknikleri Dersi Nasıl Yapılmalıdır.”, "İFAS Uluslar arası Sanat Sempozyumu" bildiri." ss.,  30-45  KONYA, 20 Ekim 2011

B4. Çağatay BİLSEL, " Etkileşimli Enstalasyon - Yerleştirme Sanatı Tasarımlarının İnteraktivite Açısından Değerlendirilmesi","1.Uluslararası Sanatı Yönetmek Sempozyumu" bildiri ," ss., 210-220 İstanbul, 4-7 Kasım 2014.

 

C.yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler –

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

D1. Ahmet ATAN, Bahadır UÇAN, Çağatay BİLSEL, “Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme”, Doğuş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (ISI) , ss.60-80., 2015.

 

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler –

 

E1. Çağatay BİLSEL, Esin AKTAN, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen «1. Sanat ve Tasarım Eğitimi: Dün, Bugün, Gelecek» konulu sempozyum, ss.57-67, Mart 2008.

 

H Sanatsal Faaliyetler  :

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler

H2.1 "Tasarımcının duyumsadığı İstanbul / Istanbul as felt by" Afiş sergisi Grafist 10 Karşı Sanat  Galerisi Taksim/İSTANBUL, 2006

H2.2 l.Uluslararası IFAS Sanat Sempozyumu Sergisi Konya/TÜRKİYE, 2011.

H2.3 l.Uluslararası Boğaziçi BİENALİ Sergisi İstanbul /TÜRKİYE, 2013.

 

İ.Ulusal   Sergiler

 

İ1. Ulusal  Kişisel Sergiler

İ1.1. “KARELER” Yüksel Sabancı Sanat Galerisi Sergi Salonu, İSTANBUL, 2014.

İ1.2. “ZAMAN” Yüksel Sabancı Sanat Galerisi Sergi Salonu, İSTANBUL, 2014.

İ1.3. “ikifoto” Yüksel Sabancı Sanat Galerisi Sergi Salonu, İSTANBUL, 2015.

 

İ.2 Grup Karma  Sergiler

İ2.1- "Kurgusal Anlatımlar" Yüksel Sabancı Sanat Galerisi Sergi Salonu, İSTANBUL, 2013.

İ2.2- 3. “Dijital Tasarım Günleri” Ulusal Dijital Tasarım Sempozyumu Ve Sergisi Oditoryum, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL, 2005.
 

İ2.3-  Alacakaranlık Defter, Yüksel Sabancı Sanat Galerisi Sergi Salonu, İSTANBUL, 2006.

İ2.4- “Metonimi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanatçıları ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 2014

İ2.5- “Metonimi” Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanatçıları ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2015

 

J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

 W.1Uluslararası Workshoplar

K.Konferanslar, Paneller Workshoplar

W1.1- Çağatay BİLSEL, Simone Fuchs ,Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlıkta bilgisayar eğitimi  ve iletişim tasarımı bölümü, işviçre HYPERWERK “motoco” grubu ile  uluslararası atölye Çalışması, İSTANBUL. 2013.

W1.2- Çağatay BİLSEL, Tolga ÜNALDI IABA II. Uluslararası Mimarlık Bienali, “typoetno”Antalya. 2013.

W1.3- Çağatay BİLSEL, Alemşah ÖZTÜRK Uluslararası 3. Çizgili Günler Şenliği, İSTANBUL. 2006.

W1.4- Çağatay BİLSEL, Alemşah ÖZTÜRK 6. Grafist Uluslararası Grafik Tasarım Haftası, İSTANBUL, 2002

WU.1Ulusal Workshoplar

 WU1.1- Çağatay BİLSEL, YTÜ Ulusal Mimarlık Kayıtdışı Atölyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kayıtdışı,“typoroom”  tipografi atölye Çalışması,atölye yürütücülüğü. İSTANBUL. 2012.

WU1.2- Çağatay BİLSEL, Fulya Özipek Kaya, Tolga Ünaldı, Ulusal İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,”Beden ve Mekan” atölye Çalışması, atölye yürütücülüğü. İSTANBUL. 2009.

WU1.3- Çağatay BİLSEL, YTÜ Ulusal Mimarlık Kayıtdışı Atölyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kayıtdışı, Disiplinlerarası Tipografi atölye Çalışması, atölye yürütücülüğü.İSTANBUL. 2010.

K.1Kitap

K1.1- Çağatay BİLSEL, " Görsel Tasarımı´nda Tipografi prensipleri" kitap hazırlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi yayını, İSTANBUL. 2015.

K1.2- Çağatay BİLSEL, " Yaratıcı Tasarımda ikon prensipleri " kitap hazırlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi yayını, İSTANBUL. 2015.

K1.3- Çağatay BİLSEL, " İnteraktif Medya Tasarım´da Deneysel Tipografi prensipleri " kitap hazırlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi yayını, İSTANBUL. 2015.

 

İletişim

e-posta

cagatay(at)yildiz.edu.tr

ofis

B-2044  / Dahili:5054