Arş. Gör. Halil ÖNALTüm Kişiler

                          TR                                                      Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

HALİL ÖNAL

Tel: +90 212 383 50 53

Oda No: Davutpaşa Kampüsü B Blok (Eski Kışla Binası) B2049

Ofis Saatleri: Pazartesi 13.00-15.00

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

Kocaeli Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Grafik Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2013

Doktora

Sanat ve Tasarım Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi

Halen

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

"Online Video Eğitim Platformlarının Grafik Tasarım Araçlarını Öğrenmeye Katkısı"   

Yrd. Doç. Dr. Can ŞAHİN 

Doktora Tezi/ Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

Tarihsel Çok Katmanlı Şehirlerdeki Kültürel Deneyimlerin Konuma Dayalı Veri Görselleştirme Araçları İle Sunumu  

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN,   Doç. Dr. Asım Evren YANTAÇ

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü

2011 -

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Halil ÖNAL, Araştırmacı, İstanbul’daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi (Çini-Kalemişi-Ahşap-Taş-Mermer Desenleri-Hat Kompozisyonları)  2011-08-02-KAP01

Halil ÖNAL, Araştırmacı, İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma, Değerlendirme ve Model Geliştirme İşi, İBB-BİMTAŞ 2011-2013

 

 

İdari Görevler:

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü Bologna Bölüm Koordinatörü 2012 -

 

 

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler -     

Önal, H. (2014) Online video training platforms contribution to learning the design software. EJRE Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning, 2 (4), 9-35.

 

Özkeçeci, İ. Böcekler, B. Yavuz, O. & Önal, H. (2014) The Place Of Photography In Systematıc Researchs: Example Of Mimar Sinan’s Artifacts. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 4(4), 39-54. doi: 10.7456/10404100/004

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

Önal, H. (2014) Independent Design Environments of Istanbul and Education in the Designer Places. Managing The Art Conference on Art. (04 - 07 November2014). İstanbul: Yıldız Technical University.

 

G.Konferanslar, Paneller

Önal, H. (2013) Online Video Eğitim Platformlarının Tasarım Programlarını Öğrenmeye Katkısı, II. European Conference on Social and Behavioral Sciences (19 - 21 Haziran 2013). İstanbul: Marmara Üniversitesi

 

H Sanatsal Faaliyetler 

 

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler

Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil, İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi, Beşiktaş/İSTANBUL TURKEY, 01.11.2014 - 14.12.2014

 

İ. Ulusal Sergiler

 

İ1. Ulusal  Kişisel Sergiler

İzgelem Kişisel Sergi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Beşiktaş/İSTANBUL TÜRKİYE

23.05.2014 - 06.06.2014

 

İ.2 Grup Karma Sergiler

Yıldız Teknik Üniversitesi-STF | Dumlupınar Üniversitesi-GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, KÜTAHYA TÜRKİYE, 23.05.2014 - 06.06.2014

 

Farklı ve Birlikte II, Ulusula Jürili Karma Sergi, Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE, 13.11.2014 - 20.11.2014

 

8inci Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Arşiv Sergisi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Beşiktaş/İSTANBUL TURKEY, 22.12.2014 - 26.12.2014

 

İzler, Kıvrımlar, Kökler Proje Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlık Salonu Beşiktaş/İSTANBUL TÜRKİYE 03.03.2014-30.03.2014

 

Kurgusal Anlatımlar Karma Sergi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi Beşiktaş/İSTANBUL TÜRKİYE, 22.10.2013 - 01.11.2013

 

İzler, Kıvrımlar, Kökler Proje Sergisi, İstanbul Tarihi Yarımada Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fatih/İSTANBUL TÜRKİYE
01.10.2013 - 05.11.2013

 

 

J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

 

J.1Uluslararası Sanat Sempozyumu

Önal, H. (2014) İstanbul'da Bağımsız Tasarım Çevreleri ve Tasarımcılara ait Mekanlarda Eğitim. Sanatı Yönetmek Sempozyumu. (04 - 07 November2014). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi

 

J2. Ulusal Sanat Sempozyumu / Çalıştay

Önal, H. Bilimsel Dergi Kapaklarının Tasarlanma Süreçleri, Tübiad Bilimsel Dergi Çalıştayı, Ankara/TÜRKİYE, 2013

 

K.Konferanslar, Paneller Workshoplar

Özkeçeci, İ. Böcekler, B. Yavuz, O. & Önal, H. (2013), Within the Scope of Aesthetic Analyses, Documentation of Ottoman Architectural Structures’ Decorative Elements with Photos. International Istanbul Historical Peninsula Symposium. (03 - 05 November 2013). İstanbul: Yıldız Technical University.

 

Böcekler, B. Yavuz, O. & Önal, H. (2013) Documentation Of Some Ottoman Creations in Historical Peninsula With Actual Photography Technics. International Istanbul Historical Peninsula Symposium. (03 - 05 November 2013). İstanbul: Yıldız Technical University.

 

L.Yurt İçi Yarışma Sergileri Jüri Üyeliği

Önal, H. KICK ASS 2 Afiş Tasarım Yarışması, Gerekli Şeyler Yayıncılık, İSTANBUL, 2013