Öğr. Gör. Ömer ORHUNTüm Kişiler

                         TR                              

 

Avesis bilgileri için tıklayınız

 

1.      Adı Soyadı:         Ömer Orhun

 

 

2.      Doğum Tarihi:   1960

 

3.      Unvanı:                Öğretim Görevlisi

 

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fotoğraf

Mimar Sinan Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Müzecilik

Yıldız Teknik Üniversitesi

2001

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :      

Doçentlik Tarihi                 :                                           

Profesörlük Tarihi             :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Orhun. Ö.. “İstiklal Caddesi Açık Müze”, Yıldız Teknik  Üniversitesi, 2001

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler        

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      Orhun, Ö. (2008), “Belgesel Yanılsama” Afsad 7. Fotoğraf Sempozyumu, çağrılı-basılı sunum

      7.7.  Diğer yayınlar

Orhun, Ö. (2013), “BULANTİS”, Atölye Projesi, İstanbul.

Orhun, Ö. (2013), “KATA”- Atölye Projesi, Ka Atölye yayınları, Ankara

Orhun, Ö. (2012), “Zamanın Halleri” Makale, İfsak Ulusal Dergi. 145. Sayı

Orhun, Ö. (2012), “Şimdi” Makale, İfsak Ulusal  Dergi. 146. Sayı

Orhun, Ö. (2012), “Hayatın Anlamı” Makale, İfsak Ulusal Dergi. 147. Sayı

Orhun, Ö. (2013), “Dikdörtgen” Makale, İfsak Ulusal Dergi. 148. Sayı

Orhun, Ö. (2013), “Evler ve Çitler” Makale, İfsak Ulusal Dergi, 150. Sayı

Orhun, Ö. (2014), “İçten İçe”, Makale, İfsak Ulusal Dergi. 151. Sayı

Sky Life Dergisi (2010) “12 Fotoğrafçı 12 Medeniyet”, Fotoğraf çekim Projesi, Sky Life Dergisi, Pekin –Bursa, Yayın 2011 Nisan .

 

8.    Projeler

 

Atölye ve Sunumlar

.2002 Mayıs      Atölye:  Türk Fotoğraf Vakfı.

.2002 Mayıs      Atölye:  İfsak, “Görçek” Fotoğraf atölyesi.

.2002 Kasım      Atölye:  İfsak, ”Görçek” Fotoğraf Atölyesi

.2004 Aralık      Atölye:  “ Görme Biçimleri” Türk Fotoğraf Vakfı

.2005 Nisan       Atölye:  “Görme Biçimleri”  FotoTrek

.2005 Temmuz  Atölye:  “Görme Biçimleri”  Aksanat Çağdaş Sanat Atölyesi

.2005  Kasım     Sunum:   Müzik Dinletisi, Kanun-Tabla “Kanun Çevresi” Yıldız Teknik Üniversitesi

.2007 Mayıs      Sunum:  Ankara Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği       –Görme- Duyma ve Unutma Biçimleri

.2007 Aralık      Sunum-Atölye : Aksanat Çağdaş Sanat Atelyesi-görme ve Unutma Biçimleri

.2008 Nisan       Sunum-Nişantaşı-Görme Biçimleri-Kask(Kocaeli Fotoğraf Amatörleri) Fotoğraf Günleri

.2008 Nisan        Sergi Seçiciliği-Bursa Uludağ Üniversitesi Fotoğraf Günleri-YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf Sergisi-Söyleşi Görme Biçimleri

.2009 Şubat        Sunum-Kayıt Dışı Etkinliği-YTÜ Mimarlık Fakültesi,”Unutma Biçimleri”

.2009 Mayıs       Söyleşi- 9 Eylül Üniversitesi, Üniversiteler Arası Fotoğraf Günleri “Görme Biçimleri”

.2009 Kasım      Proje Atölyesi -Belgesel Fotoğraf  Okulu

.2009 Aralık    Proje Atölyesi- İFSAK 167. Dönem Proje Grubu

.2010 Şubat        Atölye- Kayıt dışı Etkinliği-DOKU-N   YTÜ Mimarlık Faküitesi-Açık Masa Açık Fotoğraf

.2010 Şubat        Atölye- Aksanat- “Mutfak Yalanları Fotoğraf Yalanları”

.2010 Mart          Söyleşi-İstanbul Oyuncak Müzesi-

.2010 Nisan        Söyleşi-Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Şenliği-Ömer Orhun- Arif Aşçı

.2010 Kasım       Belgesel Fotoğraf Akademisi,  Proje Atölyesi.

.2011 Kasım       Belgesel Fotoğraf Akademisi, Proje Atölyesi.

.2012 Kasım       Belgesel Fotoğraf Akademisi, Proje Atölyesi.

.2013 Aralık        “Belgesel Fotoğraf Akademisi, Proje Atölyesi

.2014 Mart          “Söyleşi”  Olympus Galeri Fototrek

.2014 Nisan        “Söyleşi”  İfsak, Nisan Ayı Etkinlikleri

 

Sergiler

 

.1997 Mayıs: “Cuma-Cumartesi” Fotoğraf sergisi, Y.T.Ü. Sabancı Sergi Merkezi.(solo)

.1998 Nisan: “Ya İstiklal…” Fotoğraf Sergisi Fuji Film Galerisi.Solo)

.2001 Mayıs: “Ölüm eşittir ölüm” Karşı Sanat Çalışmaları- Karma Sergi.(karma)

.2001 Mayıs: “Kargaşa” Kargart Karma Sergi.(karma)

.2001 Kasım: “Ömer Orhun” Sergisi Taksim Sanat Galerisi- İfsak Fotoğraf Günleri.(solo)

.2002 Mart:  “Ömer Orhun” Sergisi,  Erzurum Atatürk Üniversitesi.Solo)

.2002 Mayıs: “Ömer Orhun” Sergisi,   Adana- Afat (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği)  merkezi.(solo)

.2002 Mayıs: “Kargaşa 2”  Kargart Karma Sergi.

.2002 Ekim:   Ömer Orhun Sergisi, Bufsad ( Bursa Fotoğraf Amtörleri Derneği), Şefik Bursalı Sanat Galerisi.(solo)

.2002 Kasım:  Eczacıbaşı, 60 Yıl 60 Sanatçı Tüyap(karma)

.2003 Mayıs:  “İçerisi”, Fotoğraf Sergisi ,  Aksanat (solo)

.2003 Kasım: “on”, Fotoğraf Sergisi, İfsak Fotoğraf Günleri, Cafe House,(solo)

.2003 Aralık:  “on”, Fotoğraf Sergisi, Büfok, Boğaziçi Üniversitesi,(solo)

.2004 Nisan:  “on”, Fotoğraf Sergisi, Uludağ Üniversitesi,(solo)

.2004 Mayıs: “Sıkıntı ve Gökkuşağı”, Karma Sergi, Aksanat,(karma)

.2004 Haziran:  “Kargaşa”, Karma Sergi,  Kargart (karma)

.2004 Eylül:  “on” Fotoğraf Sergisi, Türk Fotoğraf Vakfı(solo)

.2005 Mayıs:  “Nişantaşı” - Video Gösteri, Yıldız Teknik Üniversitesi

.2005 Mayıs:  “ Nişantaşı” - Video Gösteri, Sabancı Üniversitesi

.2006 Mayıs:  “Karma Sergi” -Alacakaranlık Defter-Yıldız Teknik Üniversitesi(karma)

.2006 Ekim:   “Fanus”    İfsak - 1. Uluslararası Fotoğraf Bienali kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde düzenlenen karma sergi kuratörlüğü.

.2007 Mayıs:   “İstanbul” Eczacıbaşı Sanal Müzesi  Sanal Fotoğraf Sergisi, daimi

.2007 Eylül:    “ Köprü6-Fotoğraf Sergisi” -İstanbul Modern Sanatlar Müzesi”(karma)

.2008 Ocak:    “İntiba- Kişisel Fotoğraf Sergisi” -Milli Resürans Sanat Galerisi”(solo)

.2009 Temmuz:  “Köprü6-Fotoğraf Sergisi” –Musee L’Orangerie D’ Senat Paris

.2011 Ekim          İstanbul Fotoğraf Müzesi 4 Fotoğrafla katılım, Karma açılış sergisi

.2011 Ekim         Bursa 1. Uluslararsı Fotofest,  Karma Sergi. 3 Fotoğrafla katılım.

.2012 Şubat     İstanbul Modern Sanatlar Müzesi “Dünden Sonra “ Koleksiyon sergisi, 6 Fotoğrafla Katılım.

.2012 Eylül       Bursa 2. Uluslararsı Fotofest,   Kişisel sergi,  ‘ikisi’    Tuz Han.,

.2012 Eylül       Portfolyo yayını, Pokochai Fotografie (fall in love with fotography), Polonya,  Eylül Sayısı ,10 fotoğraf.

.2012 Eylül       Beit Ha Gefen Gallery , Haifa- İsrael    Grup sergisi, 5 fotoğraf,

.2012 Ekim       Cube art Gallery, Jerusalem-İsrael        Grup sergisi, 5 fotoğraf

.2013 Mart –Nisan  Bahreyn Ulusal Sanat Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Koleksiyon Sergisi- 6 Fotoğraf

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-14

İlkbahar

Multimedya Proje 2

4

4

8

Video Çekim Teknikleri

0

3

15

Modernizm ve Görsel Kültür

    3                 0                     20

Güz

Multimedya Proje 2

4

4

10

Fotoğraf Teknikleri

0

3

15

Modernizm ve Görsel Kültür

3

0

18

Görme Biçimleri

3

0

15

2014-15

İlkbahar

Multimedya Proje 2

4

4

7

Video Çekim Teknikleri

0

3

15

Modernizm ve Görsel Kültür

     3             

0

      18

 

Multimedya Proje 2

4

4

12

Güz

Fotoğraf Teknikleri

0

3

15

 

Modernizm ve Görsel Kültür

3

0

14

 

Görme Biçimleri

3

0

15