Yrd. Doç. Dr. Umut Burcu YURTSEVERTüm Kişiler

                            TR                                                     Yarbis Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

ÖZGEÇMİŞ

Umut Burcu TASA

Doğum Tarihi: 1982 İSTANBUL

Yabacı Dil     :İngilizce 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bilgisayar Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi

2006

Y. Lisans

İnteraktif Medya Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009

Doktora

Sanat ve Tasarım

Yıldız Teknik Üniversitesi

2014

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

‘İçeriği Kullanıcılar Tarafıından Tasarlanan 3B Sanal Dünyalarda Sanat ve Mimari Tasarım: Second Life Üzerine bir Vaka Çalışması’    Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ

Doktora Tezi/ Başlığı ve  Danışman(lar)ı :

‘İnteraktif Medya Tasarımı için Bütüncül ve Ekolojik bir Yaklaşım’

Yrd. Doç. Dr. Simge ESİN ORHUN

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

2006-2012

Öğr.Gör.  

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

2012-2015

Öğr. Gör. Dr.  

Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

2014-2015

 

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcısı 2014, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü

Eğitim Koordinatörü 2014, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü

Bologna Koordinatörü 2014, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü

ERASMUS Koordinatörü 2007-2014, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

 

                                                                                                                      Kredi

 

 

 

     2013/2014

Güz

Temel Tasarım I

6

Kullanılabilirlik Temelleri

3

1950 Öncesi Tasarım Tarihi

2

Modern Tasarım Kavramları

3

Tasarım Teorisi

3

 

 

 

Kredi

 

 

 

     2013/2014

Bahar

Temel Tasarım II

6

Etkileşimli Ortam Tasarımı

3

1950 Sonrası Tasarım Tarihi

2

Tasarım Terminolojisi

2

 

 

 

 

 

Kredi

 

 

 

     2014/2015

Güz

Bitirme Çalışması

6

Proje 4

6

Kullanılabilirlik Temelleri

3

1950 Öncesi Tasarım Tarihi

2

Temel Tasarım I

6

 

 

 

Kredi

 

 

 

     2014/2015

Bahar

Bitirme Çalışması

6

Proje 3

6

Etkileşimli Ortam Tasarımı

3

1950 Sonrası Tasarım Tarihi

2

İnteraktif Medya (YL – Işık Üniv. Görsel İletişim Tasarımı)

3

         

 

 

ESERLER   

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Umut Burcu TASA, Tülin GÖRGÜLÜ. 2010. Meta‐Art: Art of the 3D User‐Created 
Virtual Worlds. Journal of Digital Creativity, Vol 21, Issue 2:110‐111. (SOC indeksli)

A2. Umut Burcu TASA, O. ÖZCAN, E. YANTAÇ, A. ÜNLÜER. 2008. A Case Study on better Iconographic design in electronic medical records' user interface. Informatics for Health and Social Care. VoL 33, Issue 2. (SCI indeksli)

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. Umut Burcu TASA, Âli YURTSEVER. 2011. A Sufism‐Inspired Model for Embodied Interaction Design. Proceedings of ACM TEI 2011: Fifth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction. 23‐26 Ocak, Funchal, Portugal.

 

C. Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

C1. Umut Burcu Tasa, Simge Esin Orhun. 2013. Changing Landscapes in Interactive Media Design Education. ICoRD'13: Global Product Development. ed. A. Chakrabarti, R. V. Prakesh. ISBN: 978‐81‐322‐1049‐8. Springer India: 1189‐1200.

C2. Âli YURTSEVER, Umut Burcu TASA. 2009. Redefining the Body in Cyberculture: Art's Contribution to a New Understanding of Embodiment. The Real and the Virtual: Critical Issues in Cybercultures. Ed. Daniel Riha, Anna Maj. ISBN: 978‐1‐84888‐012‐2. Inter‐disciplinary Press: 3‐12.

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler –

 

E Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler –

 

F.Popüler Sanat Dergilerinde Yayımlanan Makaleler:

F1. Tülin GÖRGÜLÜ, Umut Burcu TASA. 2009. Metaverse'de Sanat ve Mimari: Yerellik Bağlamında Bir Bakış. Arredamento Mimarlık, Sayı: 230, Aralık, İstanbul.

G.Konferanslar, Paneller:

G1. Embodiment and Technology", Umeå Üniversitesi, İsveç, 2011.

H Sanatsal Faaliyetler :

H1 Uluslararası  Kişisel Sergiler –

 

H2 Uluslararası Karma Sergiler:

H2.1. Amber'08: Teknoloji ve Sanat Festivali" Sanatçı Katılımı, İstanbul, 2008.

İ.Ulusal   Sergiler

İ1. Ulusal Kişisel Sergiler –

 

İ2. Ulusal Karma Sergiler:

İ2.1. Pera Müzesi "İşleyen Mekân" Sergisi Sanatçı Katılımı, İstanbul, 2007.J.Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay

J1.Amber'13 [Açık Okul/Open School] - Sanat, Tasarım, Teknoloji: Dersler, Sunumlar, Öğrenci İşleri Sergisi / Art, Design, Technology: Lectures, Presentations, Student Works Exhibition. 2013

J2. Open Space International Art Workshop, Kassel Kunsthochschule, Almanya. 2007