Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

2014/2015 Güz Dönemi Başvuru Koşulları


Ön Kayıt

Başvurularda herhangi bir YGS puan türünden en az 280 puan ve üzeri almış olmak. 


Tasarım ve Çizim Sınavı

Verilecek 50x70 cm kağıda, sınav jürisi tarafından belirlenen bir konunun kurgusal yapı içerisinde etkileyici fikir katılarak görselleştirilmesi beklenecektir. Değerlendirmeler düşünsel boyutunun önemi yanında, desen kalitesi ve çizim becerileri de dikkate alınarak yapılacaktır. 

Sınav jürisi tarafından Tasarım ve Çizim sınavı puanı 500 puan üzerinden değerlendirilecektir. Tasarım ve Çizim sınavından 330 minimum puanın altında alan adaylar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 


Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tasarım ve Çizim Sınavı puanına, YGS puanı, *katsayı OÖBP (*YGS puan türünde ilk bine giren adaylar için katsayı ; ilk binin dışında kalan adaylar için katsayı %5) eklenecek ve toplam puana göre sıralama yapılacak. Eşitlik halinde sırası ile Tasarım ve Çizim Sınavı ve YGS puanına bakılacaktır.