3B Modelleme: Mitoloji sergisi 23 Aralık -30 Aralık 2019
Tüm Haberler


26.12.2019
Sergi, Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü "3B Modelleme" dersini alan 3.sınıf öğrencileri üzerinden, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır UÇAN danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, üç boyutlu modelleme ve tasarım yetilerinin artırılması yanında ödevler ve uygulamalar üzerinden kültürel farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir.  Bu şekilde öğrencinin mitoloji, destan, öykü gibi sözlü ve yazılı geleneklerde yer alan unsurları tanımaları ve çalışmalarında faydalanabilmeleri amaçlanmıştır. Sergi "Artivive" yazılımı üzerinden artırılmış gerçeklik deneyimi sunmaktadır.