Administration

 

      Başkan V.     

 

İLHAN ÖZKEÇECİ

 

 

     Başkan Yardımcısı      

 

Öğr. Gör. Esra BACAKSIZ

      Başkan V.     

 

İLHAN ÖZKEÇECİ

 

 

     Başkan Yardımcısı      

 

Öğr. Gör. Esra BACAKSIZ