Doç. Dr. İbrahim Orton AKINCIAll People

               

 

Name:  İbrahim O. Akıncı, PhD

 

Education:  

Degree

Department

University

Year

B.A.

Economics

YTU

1996-2001

M.A.

Art and Design

YTU

2001-2004

Ph.D.

Art and Design

YTU

2005-2011

 

5. Academic Titles

 

Ph.D.                Art and Design              2011

Assoc. Prof.     Plastic Arts                   2014

 

7. Publications

 

7.1 Articles Published in International Scientific Journals

 

İ. O. Akıncı, “Politics Of Copyleft: How Do Recent Movements Altering Copyright

In Software And In Art Differ From Each Other”, Artciencia.com, No:6, Feb-Apr,

2007, ISSN 1646-3463

 

7.5 National conference papers published in conference proceedings:

 

İ. O. Akıncı, "’Belgesel Fotoğraf’, ‘Güvenilir Bir Belge Olarak Fotoğraf’ ve Güncel Sanat", 1. Sanat ve Tasarım Sempozyumu Bildiri Kitabı, 283-295 pp., İstanbul, Turkey, Dec. 2008

 

O. Akıncı, "Yeni Medya ve İşlemsel Sanat" Dersimiz Güncel Sanat, 101-103 pp., İstanbul, Turkey, Apr. 2008

 

İ.O. Akıncı, "Sanat ve Diğer Kültürel Üretimlerde Copyleft: Bilişim Çağında Copyright Karşıtı Hareket, Lisans ve Uygulamalar", Sanat ve... , 319-336 pp., Ankara, Turkey, Otc. 2006

 

7.6 Other Publications

 

O. Akıncı, B. Şenova, 2010, "Post-Siber Komünizm ve Kaldırımdaki Deliklerde Başka Bir Dünya (v0.2.1.0) / Post-Cyber Communism and The Holes in The Pavement (V0.2.0.1))", Rota Reader, 35-44 , 117-125 pp., İstanbul, Riva Vakfı Yayınları

 

O. Akıncı, “Yeni Sermaye: ‘Postkapital'”. Kargamecmua. June 2010, İstanbul

 

İ. O. Akıncı, B. Akkoyunlu, Z. İ. Boynudelik ve Z. Ögel (ed), 2007, İşleyen Mekan /

Working Space, İstanbul, Pera Müzesi Yayınları